Tour Đi Du Lịch Singapore - Malaysia Trọn Gói, Chất Lượng Giá Rẻ
Đang mở bán: 314 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Singapore, Malaysia

Đi: 23/01/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 28/01/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 25/01/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 27/01/2020
: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:00
3 ngày 2 đêm

Còn 0 chỗ
13.990.000
Đi: 26/01/2020
: AK1503 SGN – PEN 13:35 - 16:20
Về: 30/01/2020
: AK524 KUL - SGN 18:45 - 19:45
5 Ngày 4 đêm

Còn 2 chỗ
16.990.000
Đi: 26/01/2020
: AK529 SGN - KUL 10:35 - 13:35
Về: 29/01/2020
: AK524 KUL - SGN 18:45 - 19:45
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 26/01/2020
: VN675 SGN - KUL 15:30 - 18:30
Về: 31/01/2020
: VN656 SIN - SGN 20:45 - 21:55
6 ngày 5 đêm

Còn 5 chỗ
18.990.000
Đi: 27/01/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 01/02/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
18.990.000
Đi: 28/01/2020
: AK529 SGN - KUL 10:35 - 13:35
Về: 31/01/2020
: AK524 KUL - SGN 18:45 - 19:45
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 30/01/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 04/02/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 ngày 5 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 01/02/2020
: VN651 SGN - SIN 08:55 - 12:05
Về: 05/02/2020
: VN674 KUL-SGN 20:00 - 20:55
5 Ngày 4 đêm

Còn 6 chỗ
11.690.000
Đi: 08/02/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 12/02/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.690.000
Đi: 11/02/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 16/02/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
11.690.000
Đi: 14/02/2020
: 3K556 KUL - SIN 08:55 - 12:00
Về: 16/02/2020
: 3K551 SIN-SGN 19:50 - 21:00
3 NGÀY 2 ĐÊM

Còn 9 chỗ
8.990.000
Đi: 15/02/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 19/02/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
10.690.000
Đi: 18/02/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 23/02/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 7 chỗ
10.990.000
Đi: 22/02/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 26/02/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.690.000
Đi: 22/02/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 24/02/2020
: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:00
3 NGÀY 2 ĐÊM

Còn 9 chỗ
8.990.000
Đi: 25/02/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 01/03/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 29/02/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 02/03/2020
: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:00
3 NGÀY 2 ĐÊM

Còn 9 chỗ
8.990.000
Đi: 29/02/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 04/03/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.690.000
Đi: 03/03/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 08/03/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 05/03/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 10/03/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
11.390.000
Đi: 07/03/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 09/03/2020
: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:00
3 NGÀY 2 ĐÊM

Còn 9 chỗ
8.990.000
Đi: 07/03/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 11/03/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.690.000
Đi: 10/03/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 15/03/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 12/03/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 17/03/2020
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
11.390.000
Đi: 13/03/2020
: 3K556 KUL - SIN 08:55 - 12:00
Về: 15/03/2020
: 3K551 SIN-SGN 19:50 - 21:00
3 NGÀY 2 ĐÊM

Còn 9 chỗ
8.990.000
Đi: 14/03/2020
: VJ811 SGN-SIN 09:00 - 12:05
Về: 16/03/2020
: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:00
3 NGÀY 2 ĐÊM

Còn 9 chỗ
8.990.000
Đi: 14/03/2020
: VN651 SGN - SIN 09:05 - 12:15
Về: 18/03/2020
: VN674 KUL-SGN 20:50 - 21:50
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.690.000
1 2 »
NATURE TOURIST