Tour Đi Du Lịch Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung Đài Loan Giá Rẻ 2019
Đang mở bán: 349 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Đài Loan

Đi: 22/08/2019
: VN 572 SGN – TPE 02:05 - 06:45
Về: 25/08/2019
: VN583 KHH-SGN 14:50 - 16:55
5 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
10.990.000
Đi: 31/08/2019
: VJ840 SGN TPE 01:30 - 05:55
Về: 04/09/2019
: VJ885 KHH - SGN 12:40 - 15:10
6 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
13.990.000
14.990.000
Đi: 05/09/2019
: VN 572 SGN – TPE 02:05 - 06:45
Về: 08/09/2019
: VN583 KHH-SGN 14:50 - 16:55
5 ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 12/09/2019
: VN 572 SGN – TPE 02:05 - 06:45
Về: 15/09/2019
: VN583 KHH-SGN 14:50 - 16:55
5 ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 14/09/2019
: VJ840 SGN TPE 01:30 - 05:55
Về: 18/09/2019
: VJ885 KHH - SGN 12:40 - 15:10
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
11.990.000
Đi: 19/09/2019
: VN 572 SGN – TPE 02:05 - 06:45
Về: 22/09/2019
: VN583 KHH-SGN 14:50 - 16:55
5 ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 26/09/2019
: VN 572 SGN – TPE 02:05 - 06:45
Về: 29/09/2019
: VN583 KHH-SGN 14:50 - 16:55
5 ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
Đi: 28/09/2019
: VJ840 SGN TPE 01:30 - 05:55
Về: 02/10/2019
: VJ885 KHH - SGN 12:40 - 15:10
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
10.990.000
11.990.000
NATURE TOURIST