select function_id, function_tab, linkpath, item_pp, isshow, language_id from tbl_function_publicsite where (function_tab='lich-khoi-hanh-nuoc-ngoai')  Tour Đi Du Lịch Nhật Bản Trọn Gói Chất Lượng Uy Tín Giá Rẻ 2018
Đang mở bán: 333 tour | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Đài Loan
0938282208
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Nhật Bản

Đi: 27/04/2018
: JL 070 SGN- HND 23:25 - 06:35
Về: 30/04/2018
: JL079 HND - SGN 17:55 - 22:00
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
36.890.000
Đi: 28/04/2018
: NH832 SGN-NRT 22:25 - 06:25
Về: 01/05/2018
: NH833 NRT-SGN 18:25 - 23:25
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
30.890.000
Đi: 12/05/2018
: NH832 SGN-NRT 22:25 - 06:25
Về: 15/05/2018
: NH833 NRT-SGN 18:25 - 23:25
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
24.890.000
Đi: 16/05/2018
: NH832 SGN-NRT 22:25 - 06:25
Về: 19/05/2018
: NH833 NRT-SGN 18:25 - 23:25
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
24.890.000
Đi: 17/05/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 20/05/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 24/05/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 27/05/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 31/05/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 03/06/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 07/06/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 10/06/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 14/06/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 17/06/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 21/06/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 24/06/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 28/06/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 01/07/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 05/07/2018
: NH832 SGN-NRT 22:25 - 06:25
Về: 08/07/2018
: NH833 NRT-SGN 18:25 - 23:25
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 05/07/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 08/07/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 12/07/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 15/07/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 19/07/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 22/07/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
Đi: 26/07/2018
: VN302 SGN-NRT 05:50 - 13:50
Về: 29/07/2018
: VN303 NRT-SGN 14:55 - 19:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
25.890.000
NATURE TOURIST