Tour Đi Du Lịch Hong Kong, Macau, Disneyland Giá Rẻ Uy Tín 2019
Đang mở bán: 314 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Hong Kong

Đi: 23/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 26/01/2020
: CX721 HKG-SGN 22:25 - 00:05
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
17.990.000
Đi: 24/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 28/01/2020
: CX721 HKG-SGN 22:25 - 00:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
18.990.000
Đi: 24/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 27/01/2020
: CX799 HKG-SGN 16:50 - 18:30
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
18.990.000
Đi: 25/01/2020
: VN594 SGN-HKG 10:30 - 14:15
Về: 28/01/2020
: VN595 HKG-SGN 15:20 - 16:50
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
19.990.000
Đi: 25/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 29/01/2020
: CX721 HKG-SGN 22:25 - 00:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
19.990.000
Đi: 25/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 28/01/2020
: CX721 HKG-SGN 22:25 - 00:05
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
19.990.000
Đi: 27/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 30/01/2020
: CX799 HKG-SGN 16:50 - 18:30
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
20.990.000
Đi: 30/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:15 - 09:45
Về: 02/02/2020
: CX799 HKG-SGN 16:50 - 18:30
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
14.690.000
Đi: 30/01/2020
: CX772 SGN-HKG 06:25 - 10:25
Về: 02/02/2020
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
4 ngày 3 đêm

Còn 9 chỗ
9.690.000
Đi: 01/02/2020
: CX772 SGN-HKG 06:25 - 10:25
Về: 05/02/2020
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
9.990.000
Đi: 06/02/2020
: CX772 SGN-HKG 06:25 - 10:25
Về: 09/02/2020
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
4 ngày 3 đêm

Còn 9 chỗ
9.690.000
Đi: 08/02/2020
: CX772 SGN-HKG 06:25 - 10:25
Về: 12/02/2020
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
9.990.000
Đi: 13/02/2020
: CX772 SGN-HKG 06:25 - 10:25
Về: 16/02/2020
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
4 ngày 3 đêm

Còn 9 chỗ
9.690.000
Đi: 29/02/2020
: CX772 SGN-HKG 06:25 - 10:25
Về: 04/03/2020
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
5 Ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
9.990.000
NATURE TOURIST