Tour Đi Du Lịch Trung Quốc Trọn Gói Chất Lượng Uy Tín Giá Rẻ 2019
Đang mở bán: 302 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch Trung Quốc

Đi: 26/01/2020
: BL SGN – TEN 19:15 - 23:30
Về: 31/01/2020
: BL TEN – SGN 00:30 - 03:00
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
18.990.000
Đi: 26/01/2020
: CA904 SGN - PEK 05:10 - 11:00
Về: 29/01/2020
: CA903 PEK-SGN 20:25 - 01:10
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
16.990.000
Đi: 27/01/2020
: CA904 SGN - PEK 05:10 - 11:00
Về: 30/01/2020
: CA903 PEK-SGN 20:25 - 01:10
4 ngày 3 đêm

Còn 0 chỗ
16.990.000
Đi: 27/01/2020
: BL SGN-ENH 19:15 - 23:45
Về: 31/01/2020
: BL ENH-SGN 00:45 - 03:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 2 chỗ
18.990.000
20.990.000
Đi: 29/01/2020
: BL SGN-ENH 19:15 - 23:45
Về: 02/02/2020
: BL ENH-SGN 00:45 - 03:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
18.990.000
Đi: 01/02/2020
: BL1314 SGN – ENH 18:15 - 00:45
Về: 05/02/2020
: BL1315 ENH – SGN 23:45 - 02:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
15.990.000
Đi: 02/02/2020
: VN208 SGN-HAN 06:00 - 08:05
Về: 08/02/2020
: VN523 PVG-SGN 15:50 - 18:35
7 ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
17.990.000
Đi: 05/02/2020
: BL SGN-ENH 19:15 - 23:45
Về: 10/02/2020
: BL ENH-SGN 00:45 - 03:30
6 Ngày 5 Đêm

Còn 4 chỗ
12.990.000
Đi: 06/02/2020
: CZ8196 SGN-CKG 02:40 - 07:15
Về: 09/02/2020
: CZ8195 CKG-SGN 23:00 - 01:40
4 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
9.990.000
Đi: 10/02/2020
: BL SGN-ENH 19:15 - 23:45
Về: 14/02/2020
: BL ENH-SGN 00:45 - 03:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 13/02/2020
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 18/02/2020
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
Đi: 14/02/2020
: BL SGN-ENH 19:15 - 23:45
Về: 18/02/2020
: BL ENH-SGN 00:45 - 03:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 16/02/2020
: VN208 SGN-HAN 06:00 - 08:05
Về: 22/02/2020
: VN523 PVG-SGN 15:50 - 18:35
7 ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
16.990.000
Đi: 18/02/2020
: BL1314 SGN – ENH 18:15 - 00:45
Về: 23/02/2020
: BL1315 ENH – SGN 23:45 - 02:30
6 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 19/02/2020
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 23/02/2020
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
12.690.000
Đi: 23/02/2020
: BL1314 SGN – ENH 18:15 - 00:45
Về: 27/02/2020
: BL1315 ENH – SGN 23:45 - 02:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
11.990.000
Đi: 26/02/2020
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 01/03/2020
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
12.690.000
Đi: 27/02/2020
: BL1314 SGN – ENH 18:15 - 00:45
Về: 03/03/2020
: BL1315 ENH – SGN 23:45 - 02:30
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
12.990.000
Đi: 27/02/2020
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 03/03/2020
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
6 Ngày 6 Đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
Đi: 28/02/2020
: VN208 SGN-HAN 06:00 - 08:05
Về: 05/03/2020
: VN523 PVG-SGN 15:50 - 18:35
7 ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
16.990.000
Đi: 03/03/2020
: BL1314 SGN – ENH 18:15 - 00:45
Về: 08/03/2020
: BL1315 ENH – SGN 23:45 - 02:30
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 05/03/2020
: CZ8196 SGN-CKG 02:40 - 07:15
Về: 08/03/2020
: CZ8195 CKG-SGN 23:00 - 01:40
4 ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
9.990.000
Đi: 08/03/2020
: BL1314 SGN – ENH 18:15 - 00:45
Về: 12/03/2020
: BL1315 ENH – SGN 23:45 - 02:30
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 11/03/2020
: CZ6078 SGN- PVG 12:55 - 17:55
Về: 15/03/2020
: CZ6077 PVG-SGN 08:45 - 12:00
5 Ngày 4 đêm

Còn 9 chỗ
12.690.000
Đi: 12/03/2020
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 17/03/2020
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
6 Ngày 6 Đêm

Còn 6 chỗ
15.990.000
Đi: 12/03/2020
: BL SGN-ENH 18:15 - 22:45
Về: 17/03/2020
: BL ENH-SGN 23:45 - 02:30
6 Ngày 5 Đêm

Còn 9 chỗ
13.990.000
Đi: 13/03/2020
: VN208 SGN-HAN 06:00 - 08:05
Về: 19/03/2020
: VN523 PVG-SGN 15:50 - 18:35
7 ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
16.990.000
Đi: 16/03/2020
: CZ6042 SGN- PVG 13:10 - 18:10
Về: 21/03/2020
: CZ8317 WUH–SGN 21:40 - 00:05
6 Ngày 6 Đêm

Còn 9 chỗ
15.990.000
1 2 3 »
NATURE TOURIST