select function_id, function_tab, linkpath, item_pp, isshow, language_id from tbl_function_publicsite where (function_tab='lich-khoi-hanh-nuoc-ngoai')  Du Lịch Trong Ngoài Nước Uy Tín, Tour Chất Lượng Cao Giá Rẻ 2018
Đang mở bán: 328 tour | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Đài Loan
0938282208
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Lịch khởi hành: Du lịch nước ngoài

Đi: 27/04/2018
: CX772 SGN-HKG 06:45 - 10:10
Về: 01/05/2018
: CX721 HKG-SGN 22:30 - 00:05
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
15.990.000
Đi: 27/04/2018
: TW122 SGN-ICN 22:25 - 05:45
Về: 30/04/2018
: TW121 ICN-SGN 18:00 - 21:25
4 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
16.990.000
Đi: 27/04/2018
: VJ811 SGN - SIN 08:55 - 12:05
Về: 02/05/2018
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 27/04/2018
: HX539 SGN-HKG 04:45 - 08:35
Về: 01/05/2018
: HX538 HKG-SGN 23:05 - 00:50
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 27/04/2018
: CA904 SGN-PEK 05:40 - 11:30
Về: 02/05/2018
: CA 903 PEK-SGN 20:20 - 01:00
6 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
17.690.000
Đi: 27/04/2018
: TG551 SGN BKK 10:05 - 11:30
Về: 01/05/2018
: TG556 BKK-SGN 18:15 - 19:55
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
8.990.000
Đi: 27/04/2018
: JL 070 SGN- HND 23:25 - 06:35
Về: 30/04/2018
: JL079 HND - SGN 17:55 - 22:00
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
36.890.000
Đi: 28/04/2018
: NH832 SGN-NRT 22:25 - 06:25
Về: 01/05/2018
: NH833 NRT-SGN 18:25 - 23:25
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
30.890.000
Đi: 28/04/2018
: HX539 SGN-HKG 04:10 - 08:30
Về: 01/04/2018
: HX538 HKG-SGN 23:05 - 00:50
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 28/04/2018
Phương tiện: Xe 29-45 chỗ
Về: 01/05/2018
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
4.500.000
Đi: 28/04/2018
: SGN - ICN 7C4704 02:00 - 09:40
Về: 01/05/2018
: ICN- SGN 7C4703 21:25 - 01:00
4 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
16.990.000
Đi: 28/04/2018
: VJ876 SGN-HKG 14:40 - 18:20
Về: 01/05/2018
: VJ877 HKG-SGN 19:20 - 21:00
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
14.490.000
Đi: 28/04/2018
: VJ840 SGN - TPE 01:20 - 05:00
Về: 01/05/2018
: VJ885 KHH - SGN 12:40 - 15:10
5 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 28/04/2018
: CI782 SGN-TPE 10:50 - 15:15
Về: 02/05/2018
: AE1857 RMQ - SGN 08:00 - 10:20
6 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 28/04/2018
: VN 572 SGN – TPE 02:05 - 06:45
Về: 02/05/2018
: VN 573 TPE – SGN 22:10 - 00:45
5 Ngày 5 Đêm

Còn 0 chỗ
28.890.000
Đi: 29/04/2018
: VJ809 SGN-HKT 08:25 - 10:30
Về: 02/05/2018
: VJ808 HKT-SGN 12:00 - 14:05
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
10.990.000
Đi: 29/04/2018
: HX539 SGN-HKG 04:45 - 08:35
Về: 03/05/2018
: HX538 HKG-SGN 23:05 - 00:50
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 29/04/2018
: VJ862 SGN-INC 02:30 - 09:50
Về: 02/05/2018
: VJ863 INC-SGN 11:40 - 15:00
4 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
14.990.000
Đi: 03/05/2018
Phương tiện: Xe 29-45 chỗ
Về: 06/05/2018
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
3.850.000
Đi: 03/05/2018
Phương tiện: Xe 29-45 chỗ
Về: 06/05/2018
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
3.650.000
Đi: 03/05/2018
: VJ811 SGN - SIN 08:55 - 12:05
Về: 08/05/2018
: VJ826 KUL-SGN 13:00 - 13:55
6 Ngày 5 Đêm

Còn 1 chỗ
10.390.000
Đi: 03/05/2018
: CX772 SGN-HKG 06:45 - 10:10
Về: 06/05/2018
: CX771 HKG-SGN 22:20 - 23:55
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 04/05/2018
: HX539 SGN-HKG 04:45 - 08:35
Về: 09/05/2018
: HX538 HKG-SGN 23:05 - 00:50
5 Ngày 4 Đêm

Còn 0 chỗ
12.990.000
Đi: 04/05/2018
: VJ840 SGN - TPE 01:20 - 05:00
Về: 07/05/2018
: VJ885 KHH - SGN 12:40 - 15:10
5 ngày 4 đêm

Còn 0 chỗ
8.990.000
Đi: 04/05/2018
: TG551 SGN BKK 10:05 - 11:30
Về: 08/05/2018
: TG556 BKK-SGN 18:15 - 19:55
5 Ngày 4 Đêm

Còn 3 chỗ
6.790.000
6.990.000
Đi: 04/05/2018
: VN582 SGN - KHH 09:50 - 13:50
Về: 07/05/2018
: VN573 TPE - SGN 22:10 - 00:45
4 Ngày 3 Đêm

Còn 9 chỗ
9.990.000
Đi: 05/05/2018
: VJ809 SGN-HKT 08:25 - 10:30
Về: 08/05/2018
: VJ808 HKT-SGN 12:00 - 14:05
4 Ngày 3 Đêm

Còn 0 chỗ
7.590.000
7.990.000
Đi: 05/05/2018
: VJ805 SGN-BKK 17:15 - 18:45
Về: 09/05/2018
: VJ806 BKK-SGN 19:55 - 21:25
5 Ngày 4 Đêm

Còn 1 chỗ
5.990.000
6.290.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
NATURE TOURIST