Visa Mỹ cho doanh nhân - L1
Đang mở bán: 336 tour | Thư ngỏ | Đại lý
Tour Nước Ngoài
Tour Hồng Kông
0986481261
Skype
Tour Hàn Quốc
0908228864
Skype
Tour Thái Lan
01226132900
Skype
Tour Nhật Bản
0909566882
Skype
Tour Châu Âu
0933 733 121
Skype
Tour Đài Loan
0938282208
Skype
Tour Bắc Kinh
01636247022
Skype
Tour Singapore
0909808102
Skype
Tour Dubai
0933733121
Skype
Tour Trương Gia Giới
0937033798
Skype
Tour Campuchia
0909808102
Skype
Tour Trong Nước
Tour Nội Địa
0933733121
Skype
Vé Máy Bay
Vé Máy Bay
0987448286
Skype

Visa Mỹ cho doanh nhân - L1

Visa Doanh nhân - L1

Visa L1 là loại visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ trong một thời gian nhất định. Chính phủ Hoa Kỳ không cấp visa làm việc một cách tuỳ tiện. Nhìn chung, visa làm việc phải căn cứ vào yêu cầu tuyển dụng cụ thể của người tuyển dụng tại Hoa Kỳ. Visa L1 được cấp và xét duyệt cho người Việt Nam theo các tiêu chí sau đây:

Đối tượng:

-  Doanh nhân, nhà quản lý ở Việt Nam sang Mỹ điều hành công ty / chi nhánh ở Mỹ
-  Visa được cấp cho nhà quản lý và các thành viên trong gia đình (con dưới 21 tuổi)
-  Visa được cấp tối đa lên đến 7 năm 
Điều kiện dành cho công ty:
-  Doanh nghiệp ở VN hoạt động tối thiểu 1 năm
-  Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới hoặc đã hoạt động
-  Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác
-  Doanh nghiệp ở VN phải chiếm hơn 51% cổ phần và kiểm soát chính doanh nghiệp ở Mỹ
-  Phải có trụ sở hoạt động
-  Chứng minh có đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ
-  Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau
 Công ty ở Mỹ phải là: 
    +  Công ty con của công ty Việt Nam (Subsidiary)
    +  Công ty có đồng người sở hữu với công ty ở Việt Nam (Affiliate)
    +  Chi nhánh (Branch)

Điều kiện đối với nhà quản lý được chuyển sang Mỹ:
-  Đã làm việc cho công ty ở VN tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất
-  Người được chuyển sang Mỹ là nhà quản lý/nhà điều hành doanh nghiệp
-  Lương được công ty ở VN hoặc công ty ở Mỹ chi trả

Mời bạn tham khảo:
-  Các loại visa và thủ tục cần thiết

NATURE TOURIST