Tìm tour

Lịch khởi hành: Du lịch Đài Loan

Điểm đến Số ngày Ngày đi Ngày về Phương tiện Giá(VNĐ) Số chỗ còn nhận
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 15/03) Tải về chương trình tour 6 29/03/2017 03/04/2017 Máy bay 11.990.000
0
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 15/03) Tải về chương trình tour 5 30/03/2017 03/04/2017 Máy bay 11.990.000
0
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 15/03) Tải về chương trình tour 5 31/03/2017 04/04/2017 Máy bay 11.990.000
0
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 16/03) Tải về chương trình tour 5 02/04/2017 06/04/2017 Máy bay 10.990.000
0
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 22/03) Tải về chương trình tour 5 07/04/2017 11/04/2017 Máy bay 11.990.000
0
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 23/03) Tải về chương trình tour 5 09/04/2017 13/04/2017 Máy bay 10.990.000
0
Tour Đài Loan cao cấp - Vô Cao Hùng ra Đài Bắc (Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn) (China Airlines - Visa 29/03) 5 14/04/2017 18/04/2017 Máy bay 12.690.000
0
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 29/03) Tải về chương trình tour 5 14/04/2017 18/04/2017 Máy bay 11.990.000
0
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 30/03) Tải về chương trình tour 5 16/04/2017 20/04/2017 Máy bay 10.990.000
0
Tour Đài Loan cao cấp - Vô Cao Hùng ra Đài Bắc (Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn) (China Airlines - Visa 05/04) 5 21/04/2017 25/04/2017 Máy bay 12.690.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 05/04) Tải về chương trình tour 5 21/04/2017 25/04/2017 Máy bay 11.990.000
0
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 06/04) Tải về chương trình tour 5 23/04/2017 27/04/2017 Máy bay 10.990.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Lễ 30/4) Tải về chương trình tour 5 27/04/2017 01/05/2017 Máy bay 13.990.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (Lễ 30/4 - China Airlines - Visa 12/04) Tải về chương trình tour 5 28/04/2017 02/05/2017 Máy bay 13.990.000
0
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Lễ 30/04 - Vanilla Air - Visa 12/04) Tải về chương trình tour 5 30/04/2017 04/05/2017 Máy bay 12.990.000
7
Tour Đài Loan cao cấp - Vô Cao Hùng ra Đài Bắc (Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn) (China Airlines - Visa 19/04) 5 05/05/2017 09/05/2017 Máy bay 12.690.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 19/04) Tải về chương trình tour 5 05/05/2017 09/05/2017 Máy bay 11.990.000
9
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 20/04) Tải về chương trình tour 5 07/05/2017 11/05/2017 Máy bay 10.990.000
9
Tour Đài Loan cao cấp - Vô Cao Hùng ra Đài Bắc (Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn) (China Airlines - Visa 26/04) 5 12/05/2017 16/05/2017 Máy bay 12.690.000
8
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 26/04) Tải về chương trình tour 5 12/05/2017 16/05/2017 Máy bay 11.990.000
9
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 20/04) Tải về chương trình tour 5 14/05/2017 18/05/2017 Máy bay 10.990.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 03/05) Tải về chương trình tour 5 19/05/2017 23/05/2017 Máy bay 11.990.000
9
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 05/05) Tải về chương trình tour 5 21/05/2017 25/05/2017 Máy bay 10.990.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines - Visa 10/05) Tải về chương trình tour 5 26/05/2017 30/05/2017 Máy bay 11.990.000
9
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air - Visa 12/5) Tải về chương trình tour 5 28/05/2017 01/06/2017 Máy bay 10.990.000
9
Du lịch Đài Loan - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Miễn Phí Visa Đài Loan) (China Airlines) Tải về chương trình tour 5 02/06/2017 06/06/2017 Máy bay 11.990.000
9
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air) Tải về chương trình tour 5 04/06/2017 08/06/2017 Máy bay 10.990.000
9
Du lịch Đài Loan - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN (5 Ngày 5 Đêm) (Vanilla Air) Tải về chương trình tour 5 11/06/2017 15/06/2017 Máy bay 10.990.000
9

Khách hàng thân thiết

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THIÊN NHIÊN (NATURE TOURIST.,JSC)

ĐOẠT GIẢI THƯỞNG TOPFIVE 2011 & 2012 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TP. HCM
(Licence No: 79-070/2010/TCDL-GP LHQT cấp năm 2008)

 
Trụ sở chính:

info@1travel.com.vn
  (+84-8) 62611513 - (+84-8) 62611523
  (+84-8) 62611532
  1356 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM

 
Chi nhánh:

1travel.com.vn@gmail.com
  (+84-8) 62980777 - (+84-8) 62980888
  (+84-8) 62680999
  365 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM

    

Lượt truy cập:

 
Văn phòng đại diện tại Thái Lan - WanThai Travel

wanthai888@gmail.com
  +66 76367187
  +66 76367197
  25/81 Moo 1 Chaofa Road Thambon Chalong Muang Districh Phuket, 83000 Thailand
1900636778
0898158738
(08) 62611513
(08) 62980888
Tour Nước Ngoài
Tour Trong Nước
Vé Máy Bay